Tester av amerikansk yngelröta-Eva Forsgren SLU

Tid: 2019-05-29 (kl 18:30) - 2019-05-29 (kl 21:00)

Inom Sigtunabiodlarna har biprov på amerikansk yngelröta tagits på i stort sätt alla medlemmars samhällen.

Resultatet förväntas att finnas klart under kommande vecka.

Docent Eva Forsgren från SLU är inbjuden till ett extra insatt medlemsmöte den 29 maj kl 18.30-21.00 vid Forum Stockholmsvägen 25 i Märsta. Arrangemanget flyttat p.g.a. behov av större lokal än Husby skola.
Punkter som bland annat kommer att tas upp:

- genomgång av testmetoden  
- hur man hanterar ett smittat samhälle.  

- hur undviker man onödig spridning

- vad händer vid ett utbrott
- förebyggande åtgärder
- fritt för frågor


Alla som har möjlighet bör delta då detta är ett viktigt informationsmöte.

Välkomna till våra aktiviteter 
Styrelsen