Bin och biodling

I Sverige finns det 270 biodlarföreningar anslutna till Sveriges Biodlares Riksförbund och runt 16 000 medlemmar. Men det behövs fler.

Binas viktigaste uppgift är pollinering av växter. Pollineringen gör att växter utvecklar frukter och frö. Utan pollinering skulle vissa växter inte kunna sprida sig och leva vidare. Pollineringen ökar också skördar av frukt och bär. Utöver pollineringen tillverkar bina honung. Det är brist på svensk honung vilket medför att vi måste importera stora mängder varje år.

Som biodlare gör du en viktig insats för naturen men det också väldigt roligt och intressant. Du får följa livet i bikupan och i naturen kring bikupan året runt och ofta brukar intresset inte bara stanna vid honungsbin utan också sträcka sig till växtlighet och andra sorters bin och insekter.

Vill du göra mer för bina?

Om du vill bli biodlare kan du få mycket hjälp om du kontaktar din lokala biodlarförening. Vi i Sigtunabiodlarna har nybörjarkurser i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan varje år, regelbundna medlemsträffar och du kan också få hjälp att hitta en mentor.

Om du inte vill bli biodlare finns det ändå mycket du kan göra för att hjälpa bin av olika arter. Odla nektar- och pollenrika växter om du har möjlighet. Om du har en trädgård kan du lämna en del av gräsmattan oklippt och låta örter växa upp, blomma och sätta frö. De vilda bina behöver också boplatser, du kan sätta upp ett bihotell eller göra en sandbädd. Du kan hitta mycket information på internet t ex på Naturskyddsföreningens hemsida samt Pollinerasverige 

 

En nybörjarkursdeltagares memoarer

Vi har samlats 7 stycken förväntansfulla personer i Husby skola för att lyssna på Karolina som är vår kursledare för nybörjarkursen i biodling. Karolina har lite trött röst för hon har timmarna innan haft samma kurs för 7 andra deltagare men pga. pandemin så är det så det får bli, att kursen är delad på 2 tider så vi följer riktlinjerna. 

Kursen är uppdelad på 4 tillfällen teori á 3 timmar vardera och lika upplagt med de praktiska momenten som är förlagda lite senare på våren, så värmen har hunnit infinna sig så bina inte utsätts negativt av att vi är där och kikar på dem.

Vi har fått böcker och är ivriga att köra i gång. Alla har fått presentera sig och vi kan snabbt konstatera att vi är en grupp med väldigt olika kunskaper om bin och biodling.

Karolina berättar om sig själv och sina erfarenheter och sitt företag och vi alla imponeras av att hon sköter ca 90 bikupor på olika platser i landet! Wow! Hur blir man så bra på detta undrar man, vad är knepet? Men man förstår snabbt att hon har en speciell relation till sina bin och alla pollinerare i naturen, kanske är det är ett framgångsrecept.

Längst fram i rummet surrar projektorn och vi går igenom bild för bild och många frågor ställs som Karolina svarar på utifrån sin egen erfarenhet, tips och råd och fakta varvas och smälter ihop på ett bra sätt. Hon har med tomma bikupor (tack och lov) som hon kan ta upp och visa hur och vad hon menar, så man lättare kan förstå om man aldrig tittat nära på en bikupa och hur den är uppbyggd.

Vi går igenom vad man som biodlare gör under de olika årstiderna, vilket känns väldigt viktigt att ha med sig när man ska starta med sina egna bin, men också hur man ser att bina mår bra och vad man ska vara uppmärksam på när man är i bigården och tittar till sina bin.

Ett återkommande tema är detta med svärmning, vi alla är lite rädda för det momentet men Karolina lyckas lugna oss på den punkten och berättar ingående hur man agerar och visar personliga filmer som får oss att imponeras än mer över denna superoganism, bisamhället.

Vid det första praktiska mötet träffas vi på Sigtuna Honung där alla redskap man kan tänkas behöva finns. Allt från skyddskläder, kompletta kupor till slungor och vaxsmältare. Oj vad mycket materiel! Karolina går igenom vad man bör ha som start och vad hon själv inte kan vara utan när hon besöker sina bigårdar. 

Och nu äntligen, nu är det dags att krypa in i bidräkten, dra på sig de långa handskarna, för nu ska vi lyfta på locket till bikupan och lära oss skilja på arbetarbin, drottning och drönare men även se vad som är ägg, larver, pollen och honung. Solen skiner och vi alla får chans att ta upp ramarna och med solen i ryggen titta på innehållet i cellerna och kan koppla det Karolina berättat om till det vi ser. Vi får uppleva några bins födelse, när de tar sig ur locket på sin cell där de levt under några veckor. 

Ju mer vi tittar desto mer kan man knyta ihop teorin med verkligheten i kupan. Nu är vi taggade på egna samhällen!