Bli Medlem

Varför är det bra att vara med i en biodlarförening?

Svaret på den frågan är erfarenhet, kunskap, gemenskap och nytta. Vad menas med det? 

Är man med i en förening där man bor så får man dels reda på vilken sorts bin som finns i området, så man väljer samma sort så det inte blir en mix av olika bisorter vid parning, dels också var man kan köpa bisamhällen och de redskap man behöver.

Man bli en del av gemenskapen där det nu är väldigt varierande åldrar och både män och kvinnor som är intresserade. Alla dessa medlemmar har med sig sina egna kunskaper och erfarenheter och tillsammans bildar det ett helt uppslagsverk av tips och råd som man gladeligen tar emot när man är ny inom området.

Man får ta del av föreningens olika träffar och man får där mer information om de olika teman som träffarna innehåller och man kommer alltid hem med ny kunskap och har inspirerats av olika samtal man haft med mer eller mindre erfarna biodlare.

En annan stor fördel är också att föreningen kan hjälpa till att samordna gemensamma satsningar för att spåra sjukdomar hos bin, där föreningen gemensamt skickar in bin som medlemmarna har samlat för att se om där finns påvisade sporer av sjukdomar.


Kul att du vill börja med biodling! Vi rekommenderar att du går en nybörjarkurs i biodling och blir medlem i en biodlarförening. Du kan registrera dig som medlem på Sveriges Biodlares Riksförbunds hemsida 

För mer information om medlemskap i Sigtunaortens biodlarförening kan du kontakta styrelsen genom info@sigtunabiodlarna.se