Senaste nytt från Styrelsemötet 29 juni 2023

17.10.2023

Sammanfattning av styrelsemöte Sigtunaortens biodlarförening

Plats: Husby gamla skola

Tid: 2023-06-29 klockan 18:30

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är god, tack vara föreningens bigård.

Medlemstatus

Föreningen har nu 116 medlemmar.

Aktiviteter utförda sedan föregående möte

Drottningodling, med tre olika startdagar är i full gång, första start var 5/6 hos Kurt.

Träffen i Görans utbigård i Berga den 10/6 var mycket trevlig och den inleddes med en tipspromenad

fram till bigården. Väl där togs prover på alla samhällen. Vi fick sedan fika och vi gick igenom rätta

svaren på tipspromenaden och diskuterade olika frågeställningar kring det som är aktuellt nu, såsom

tex. svärmar. Deltog gjorde 16 personer.

Kommande aktiviteter – detaljer finns alltid i bilagan till protokollet

Husby, i vår egen bigård, lördag 15 juli kl. 10-12. Repetition på AMY-provtagning samt möjlighet till att

lämna in frysta prover.

Träff hos Petra Onerhed, lördag 12 augusti, med bland annat hur preparerar man för slutskattning

beroende på om man ska ha en eller två lådor för invintring.

Söndag 13 augusti Viby slåtterdag, föreningen deltar med att sälja honung från vår bigård och alla

medlemmar är varmt välkomna!

Söndag 20 aug kl. 12-15 Hembygdens dag, i Husby skola. Föreningen deltar med tipspromenad och alla

medlemmar är varmt välkomna!

Test av amerikansk yngelröta, AMY

Nu är det konstaterat ett utbrott av AMY i Brottby, samhället hade kliniska symtom och

bitillsyningsman har varit där. Samhället har förintats, dessvärre utan att prover tagit, eftersom det är

olika praxis i olika län.

Föreningen låter nu alla våra medlemmar testa sina samhällen gratis. Information om detta har gått ut.

Vi vill att alla tar prover på sina samhällen och din kontaktperson kan också stödja dig om behov finns.

Se film om hur prov tas. Inlämning sker senast 15/7 i Husby.

Länk kartan på Länsstyrelsens sida om AMY-utbrott läggs upp på hemsidan.

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=45b9efae37244b0880585d7a6957933f

Föreningsbigården

Våra samhällen mår bra och inget anmärkningsvärt, det finns drottningar i alla samhällen. Coop-kupan

har gjort ett byte. Förberedelser för slungning pågår.

Aktuella punkter

Nytt regelverk för honungsbedömning som beslutades av SBR 20/6. Flera förändringar finns och även

ett intyg finns nu att dela ut till de som klarar bedömningen.

Nytt medlemssystem kommer införas och vårt nuvarande medlemssystem kommer att stängas den 31

augusti.

Kommande styrelsemöten

10/8 21/9, 19/10 samt årsmötet 11/11