Digtitalkupan vår filmstjärna!

01.11.2023

Vår digitala bikupa i Husby, finns numera på en film som Telia har producerat om möjligheterna med IoT(Internet of Things) teknik. Bikupan som Beelab har tagit fram använder denna teknik och Telia är med i den utvecklingen, därför har man producerat en trevlig och intressant film om bin samt möjligheter med ständigt uppkopplade bisamhällen. Titta och njut av de fina bilderna på våra bin i Husby!

Filmen hittas här,  Telia and BeeLab connecting beehives to save the bees - YouTube

Mer information om IoT finns här,  IoT to help protect bee populations | Telia Company