Avspark Drottningodling i Sigtuna

25.03.2023

Torsdag 23 Mars 2023 var avspark för projektet drottningodling i Sigtuna

Stephen Hope från Herrangs Biodling var på besök.  2021 ledde han 2 kurser hos oss om Drottningodling.  15 medlemmar deltagade i dagens möte som handlade om att diskutera struktur och lägga en plan för föreningen att kunna producera egna drottningar.  Vi diskuterade framgångsfaktorer och skrattade över några misstag. Vi lärde oss mycket och har snart en plan för föreningens avelsarbete. Det blir ett spännande projekt!  Viktigt är att vi skulle kunna bevara och utveckla det avelsmaterial som redan finns inom föreningen, samt utveckla genetiska bredden inom båda drottningar och drönare. Är du intresserad av avel och drottningodling och att delta i projektet, kontakta Kurt Oldeskog.