Föreläsning av Lotta Fabricius Kristiansen

20.02.2022

Torsdagen den 17 februari besökte Lotta Fabricius Kristiansen oss på Husby skola och höll en föreläsning om Pollinera Sverige och Biprodukter utöver honung. Deltagarna fanns dels på plats i lokalen, dels på Zoom. 


Pollinera Sverige är ett initiativ som togs 2017 för att prata om och sprida kunskap om pollinering. Lotta berättade att de vill lyfta goda exempel och sprida forskningsresultat så de blir tillgängliga för allmänheten. T ex lanserade man 2018 Pollineringsveckan där olika föreningar, länsstyrelselser m fl inbjuds att delta och hålla olika aktiviteter i syfte att sprida information om pollinering. 2022 kommer Pollineringsveckan att infalla 14-22 maj. Pollinera Sverige utser också årets pollinatör, delar ut ängsfröer, producerar skrifter, informationsmaterial  och utbildningsmaterial riktat till mellanstadieelever. Dessa sprids som bilagor i magasin, genom samarbete med en trädgårdsbutikskedja och i samarbete med 75 olika skolor. 

Efter en kort fikarast fortsatte Lotta föreläsningen med att berätta om olika produkter man kan få från sin bikupa. I näste nummer av Bitidningen bifogas "Riktlinjer för insamling av biprodukter" som kan vara bra att läsa om man är intresserad av att testa framställa nya produkter. 

Honung har människa använts sig av i ca 10 000 år varav de senaste 4 000 åren i form av biodling. 

Vax används t ex till salvor, cerat, skokräm, trävax, ljus och som ytbehandling på frukt. Det e-nummer som används för naturligt bivax är E901. 

Pollen samlas lättast med en pollenfälla som sätts vid flustret och då bina passerar den tappar de sina pollenkorn i fällan. Pollen kan ätas och användas i hudvård. Gräspollen används också för att framställa vaccin mot gräspollen. 

Bibröd är pollen som bina har packat i celler och fermenterat genom att tillsätta mjölksyrabakterier. 

Propolis samlar man i ett propolisgaller som man sätter in i kupan. Det fryses sedan för att kunna få bort propliset från gallret. Används t ex till propolistinktur och salvor. 

Drottninggelé är det väldigt proteinrika sekret som arbetsbina framställer för att mata de larver som valts ut för att utvecklas till drottningar. För att framställa det behöver man  stimulera bina att producera drottninggelén. 

Att det var en väldigt uppskattad kväll märktes inte minst på alla frågor och diskussioner som följde på båda delarna av föreläsningen. 

Tips för den som vill läsa eller lyssna på mer information: 

Svenska bins podcast som finns på Poddtoppen

Böckerna Hälsa från bikupan och Salvboken

Riktlinjer för insamling av biprodukter