Senaste nytt från Styrelsemöten, 1 juni 2023

24.07.2023

Sammanfattning av styrelsemöte Sigtunaortens biodlarförening

Plats: Husby gamla skola

Tid: 2023-06-01 klockan 18:00

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är god och beslut togs att mer material kan köpas in till föreningens bigård.

Medlemstatus

Föreningen har nu 115 medlemmar.

Aktiviteter utförda sedan föregående möte

På träffen i vår egen bigård i Husby, lördag 13 maj kl. 13-15 deltog 22 st. personer. Det praktiska gick ut

på att titta på samhället ur ett vårundersöknings perspektiv. Initialt pratade vi om AMY,

uppställningsplats och information om digitala kupan, vad gör den och hur kan vi se information.

Kommande aktiviteter – detaljer finns alltid i bilagan till protokollet

Drottningodling med start 5/6 hos Kurt. Med de moment som krävs kommer det att bli många träffar.

Träffen i Görans utbigård i Berga den 10/5 börjar med tipspromenad. Varraogaller är också inlagt.

Frågor som Melanie tagit fram kommer gås igenom. Vi ska också visa hur prov för AMY-tas.

Husby, i vår egen bigård, lördag 15 juli kl. 10-12. Repetition på AMY-provtagning och inlämning av

prover kan ske.

Föreningsbigården

Digitalkupan är nu igång, appen fungerar nu, så värdena går att följa. Information om hur

informationen kan nås kommer skickas ut till medlemmarna.

Kommande styrelsemöten

29/6, 10/8 21/9, 19/10 samt årsmötet 11/11