Senaste nytt från Styrelsemöten, 15 Mars 2023

15.03.2023

Sammanfattning av styrelsemöte Sigtunaortens biodlarförening

Plats: Husby gamla skola
Tid: 2023-03-15 klockan 18:00

Föreningens ekonomi

Vid halvårsavstämningen är ekonomin god.

Vi har fått beviljad sponsring från Stockholmsdistriktet, först för Elin Iderström och sedan för kommande föredrag med Ola Jennersten.

Medlemstatus

Föreningen har 110 medlemmar.

Aktiviteter utförda sedan föregående möte

Den 19 februari höll Elin Iderström ett föredrag om hur om hur hon startade upp sin biodling och de olika situationer hon hamnade i under efterföljande år. Ett välbesökt möte och ett föredrag som gav perspektiv på hur livet kan ta olika vändningar. Elin tackades med ett bihotell som Torsten gjort.

Kommande aktiviteter

Den 23/3 18:30-21:00 kommer Stephen Hope och pratar om drottningodling detta är ett arrangemang som betonar vikten av avel- och genetiktänk vid drottningodling.

Den 1 april kl. 10-12, vilket är ett nytt datum för Ola Jennerstens föredrag "Hur man anlägger en bivänlig trädgård".

Föreningsbigården

Rensningsflygning skedde den 27/2 och bin från alla samhällen var ute och flög.

Kommande styrelsemöten

20/4, 1/6, 29/6, 10/8 21/9, 19/10 samt årsmötet 11/11