SLU Studiebesök 23 April 2022

08.05.2022

Text och bilder: Melanie Prinsloo 3 maj 2022

Det var en kall och blåsig lördag när 23 glada biodlare välkomnades varmt av Eva Forsgren vid SLU Institutionen för Ekologi i Uppsala. Eva berättade om deras verksamhet inom Bihälsa. Laboratoriet är det största i Norden och är välrenommerad globalt tack vare Prof Ingemar Fries arbete under många år.


Vi delades upp i två grupper, där en grupp åt gången fick besöka "Bihålan" - forskningsgruppens laboratorium. Laboratoriet är Nationellt Referenslaboratorium för bihälsa på uppdrag av Jordbruksverket. Regeringen utsåg laboratoriet 2014 som EU referenslaboratorium.

I Bihålan fick vi en genomgång om undersökning av amerikansk yngelröta från bigård till labbet. Bitillsynsmannen skickar kakprover till labbet vid misstänkt smitta. Biprover skickas också in för analys. Tips till biodlare: ta med en kylväska med kylklamp till bigården och kyl ner bina direkt. Du undviker på så sätt att de bli stressade. Från bigården läggs dem direkt i frysen.


Först testar man med en sticka. Du som biodlare kan ta en tändsticka med i bigården. Tråden tyder på misstänkt amerikansk yngelröta.


Man kan göra ett snabbtest, som liknar de vi tyvärr känner igen vid misstänkt Covid smitta. Observera att resultatet är inte 100% tillförlitlig. Skulle du få ett positivt resultat bör du kontakta tillsynsmannen.


Efter snabbtestet odlar man sporer i 7 dagar i en petriskål.


Vid bekräftad sportillväxt gör man ett PCR test. Det är tillsynsmannen som får resultat från laboratoriet och tar beslut om åtgärder i just din bigård.

Evas bästa tips:

  • Peta i cellerna! Ta med en tändsticka ut i bigården och kolla insjunkna celler.

  • Sanera material så mycket du kan mellan bigårdarna. Ha t.ex. flera kupknivar.

  • Dela upp större biodlingar i sektioner och håll dem isär.

  • Sanera, sanera sanera. Du kan bli av med amerikansk yngelröta.

  • Skaffa en pincett (nedan)  - den gör det lätt att plocka upp yngel och testa efter säckyngel.


Under väntetiden för gruppens besök till Bihålan trotsade några modiga vädret och gick ut till Kunskapsträdgården där laboratoriet har sin bigård.


Det finns Linnéstigar runt Uppsala, som är lättillgängliga och de bjuder på spännande växter, t ex Pestskråp, som precis börjat blomma. Den är mumma för bina tidigt på våren med både pollen och nektar. De växer vid dammar och diken där det är fuktigt. Efter blomning kommer de stora bladen som vi känner igen under sommaren.


Vi tackade Eva för en fantastisk lärorik och intressant förmiddag med Torstens hantverk och blommor med en kram från Petra.

Foto: Maria Öhman