Sommarträff hos Göran och Agneta

11.06.2023

Den 10 juni en underbart solig lördag, möttes vi i föreningen för att göra ett besök hos Göran och Agneta Nilssons utbigård med adress Berga 102. Göran hade gjort en mycket utmanade tipspromenad på 10 frågor från parkeringen och bort till bigården. På plats tittade vi på drottning-avläggaren och alla samhällen gicks igenom. Fokus var att ta prover för amerikansk yngelröta. Nu är alla samhällen provtagna enligt konstens alla regler. Det kommer vi informera mer om, hur du ska göra för att du ska kunna ta prov från dina bin.

Vad hittar vi här då?
Vad hittar vi här då?


När besöket i bigården var klart gick vi tillbaka till där vi parkerat och där bjöds det på härligt fika, hembakat och kaffe, som Agneta ordnat med. Det blev också att rättning av frågorna på tipspromenaden. Fina priser hade skänkts och dessa fick väljas utifrån principen flest rätt. Efter det pratade vi om olika frågeställningar som är aktuellt i bigården på försommaren, bland annat om hur man vet att drottningen är i full vigör. En mycket trevlig och välordnad träff med 16 deltagare. Tack Göran och Agneta!

Agneta med fika
Agneta med fika